medium text sizelarge text sizelarge text and high contrast

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Faigh tuilleadh eolais.

Further information

You can contact the Mortgage Arrears Information Helpline on 0761 07 4050

Maidir le Líne Chabhrach Faisnéise ar Riaráistí Morgáiste: 0761 07 4050

Anois, tagann an Líne Chabhrach Faisnéise ar Riaráistí Morgáiste ar an uimhir Líne Chabhrach SBCA (0761 07 2000) i ndiaidh gearrtheachtaireacht. Tá an Líne Chabhrach MABS ar fáil Luan go hAoine idir 9rn agus 8in. Is seirbhís rúnda, neamhspleách agus saor in aisce é. Tá tuilleadh faisnéise faoi MABS ar fáil ar an suíomh gréasáin MABS, mabs.ie.

Téigh i dteagmháil leis an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS)

Téigh i dteagmháil leis an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000 (Luan go hAoine, 9rn to 8in). Is féidir leat sonraí teagmhála d’oifigí MABS go léir a aimsiú ar an suíomh gréasáin MABS.

MABS logo

Téigh i dteagmháil le Faisnéis do Shaoránaigh

Ar an bhfón trín tSeirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn – 8in, no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

CIPS logo

(Is cuid den tionscnamh Rialtais chun costais glaonna do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí í an réimír 0761 le haghaidh uimhreacha teileafóin Faisnéis do Shaoránaigh agus MABS. Bíonn difríochtaí idir chostais i leith ghlaonna 0761 – féadfaidh do sholáthróir seirbhíse teileafóin tuilleadh sonraí a thabhairt duit maidir leis na costais a bhaineann le do phacáiste teileafóin.)

Nó is féidir leat dul i dteagmháil le 'Faisnéis do Shaoránaigh' tríd an bpost nó ar an teileafón ag:

An Bord um Fhaisnéis do ShaoránaighIs féidir tuairimí nó moltaí i leith keepingyourhome.ie a sheoladh chuig ciofeedback@ciboard.ie. Tabhair faoi deara le do thoil, go ginearálta, nach mbreathnaítear ar ríomhphoist mar fhoirm shlán cumarsáide.