medium text sizelarge text sizelarge text and high contrast

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Faigh tuilleadh eolais.

Tuilleadh eolais

Téigh i dteagmháil leis an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000

Forbhreathnú: D’úinéirí tí

Tá líon na ndaoine a bhfuil deacrachtaí orthu a gcuid aisíocaíochtaí morgáiste a dhéanamh ag dul i méid. Má tá tusa i gcás den sórt sin, tá roinnt foinsí comhairle agus cabhrach ar fáil duit.

Cabhair agus comhairle

Tugann MABS, an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid comhairle mhionsonraithe chun déileáil le riaráistí morgáiste chomh maith le foirmeacha eile fiachais a bhfuil fadhb leo. Bíonn líne chabhrach MABS, 0761 07 2000, ar fail ón 9rn go 8in, Luan go hAoine. Riarann MABS an Líne Chabhrach Faisnéise ar Riaráistí Morgáiste freisin, atá le fáil ar 0761 07 4050 nó trí líne chabhrach MABS.

líonra d’ionaid ar fud na tíre ag MABS freisin, agus tá sainchomhairleoirí airgid ag obair iontu.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil chun faisnéis agus comhairle duine ar dhuine a fháil, glaoch a chur ar an Seirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar Íosghlao 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn go 8in.

Riaráistí morgáiste: dul i dteagmháil le d'iasachtóir

Más amhlaidh go bhfuil deacrachtaí agat d’aisíocaíochtaí morgáiste a choinneáil suas, is é an chéad rud ba cheart duit a dhéanamh ná dul i dteagmháil le hiasachtóir do mhorgáiste agus do chás a chur in iúl dóibh. Tugann ár ndoiciméad maidir le riaráistí morgáiste tuilleadh eolais mar gheall ar seo.

Riaráistí morgáiste agus sainchóid iompair

Ní mór d’iasachtóirí cloí le sainchóid iompair agus iad ag déileáil le daoine a bhfuil fadhbanna acu a morgáiste a íoc ar ais. Tugann na cóid seo cosaint d'iasachtaithe. Faigh tuilleadh eolais inár ndoiciméad ar Chóid um chosaint tomhaltóirí agus morgáistí.

Próiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP)

Faoi Chód Iompraíochta ar Riaráistí Morgáiste (CIRM) an Bhainc Cheannais, ní mór d’iasachtóirí Próiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP) a úsáid agus iad ag déileáil le custaiméirí riaráiste agus réamh-riaráistí. Faigh tuilleadh eolais mar gheall ar an MARP.

Freagairtí maidir le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta

Táthar tar éis go leor tuairiscí agus roint reachtaíochta a fhorbairt a phléann le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta, ina measc an tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta. . Faigh tuilleadh eolais inár ndoiciméad Freagairtí maidir le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta.

Íocaíocht leasa sóisialaigh: Forlíonadh Ús Morgaíste

Tá an Forlíonadh Ús Morgaístedúta ón 1 Eanáir 2014 i leith agus tá an scéim chun críochnú go hiomlán tar éis 4 bhliain.

Faoiseamh cánach: Faoiseamh ar Ús Morgáiste

Níl faoiseamh le fáil a thuilleadh i leith morgáisti a tógadh amach tar éis 31 Nolliag 2012, ach má thosaigh do mhorgáiste roimh an dáta seo, is cosúil go bhfuil tú ag éileamh Faoiseamh ar Ús Morgáiste cheana féin.

Polasaithe um chosaint morgáiste

Bíonn an chuid is mó de mhorgáistí príobháideacha tí clúdaithe ag polasaí um chosaint morgáiste a thagann i bhfeidhm má fhaigheann tú bás. D’fhéadfadh polasaí um aisíocaíocht morgáiste nó árachas de chineál éigin eile a bheith agat, a thabharfaidh tacaíocht airgeadais duit sa chás go gcaillfidh tú do phost nó go dtitfidh d’ioncam ar chúiseanna eile. Léigh tuilleadh faoi pholasaithe um chosaint morgáiste agus um aisíocaíocht morgáiste.

Scéim seomra-ar-cíos

Is féidir go mbeidfeá in ann méid áirithe ioncaim bhreise a thuilleamh le cabhrú le d’aisíocaíochtaí morgáiste má tá seomra nó seomraí breise agat i do theach. Faoin Scéim seomra-ar-cíos, má ligeann tú seomra (nó seomraí) i do theach féin ar cíos le tionóntaí príobháideacha, beidh suas le €12,000 den ioncam cíosa in aon bhliain chánach amháin díolmhaithe ó cháin ioncaim, má chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Scéim um morgáiste-chuig-cíos

Faoin scéim náisiúnta um morgáiste-chuig-cíos, féadfaidh daoine a bhfuil deacrachtaí acu a morgáistí a íoc aistriú ó úinéireacht a bheith acu ar a dteach go dtí a dteach a ligean ar cíos mar thionóntaí sóisialacha. Má ghlacann tú leis an rogha um morgáiste-chuig-cíos, ní bheidh úinéireacht agat ar do theach a thuilleadh ná aon leas airgeadais agat ann.

Athshealbhú tí

Mar rogha deiridh, is féidir go rachaidh an t-iasachtóir i mbun an phróisis dhlíthiúil chun do theach a athshealbhú. Tugaimid roinnt faisnéise ar an láithreán gréasáin seo maidir le cad ba chóir duit a dhéanamh má chailleann tú do theach.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17/02/2015